HaZo24

HaZo24 ondersteunt

  • 24-uur per dag kwaliteit van huisartsenzorg
  • Bewust bezig zijn met zorg voor de patiënt
  • Structuur en controle
  • Samenwerking en teamspirit als basis
  • Risicobeperking voor zowel patiënt als medewerker
  • Één visie met zo weinig mogelijk administratieve belasting
  • Delen van kennis
  • Samen leren van fouten

De stichting HaZo24 verleent op basis van abonnement licenties aan gebruikers. Deze licenties geven de gebruiker (digitaal) toegang tot alle onderhouden en actuele normen en specificaties binnen HaZo24. Ook worden allerlei voorbeelden en sjablonen beschikbaar gesteld via de licentie.

Lees verder

Scholing kan de implementatie van de HaZo24 vergemakkelijken. Stichting HaZo24 organiseert op aanvraag scholing voor alle gebruikers van de norm zoals huisartsen, beleidsmedewerkers, managers, maar ook voor certificeerders, en begeleiders.

Meer weten?

Kennis om te delen. Collega's hebben al nagedacht over concrete implementatie en oplossingen voor het organiseren en structureren van het zorgproces zoals beschreven in de HaZo24-specificaties. Als licentiehouder heeft u toegang tot de kennisbank. Om kennis te halen, maar ook om uw oplossingen op uw beurt weer te delen.

Meer weten?

Nog een manier om kennis te halen en te brengen is het forum. Stel uw vragen en deel uw antwoorden. Zo werken wij samen aan verbetering van de huisartsenzorg. Met collega's uit heel Nederland!

Meer weten?

Stichting HaZo24 heeft in eQuse een partner gevonden om de HaZo24-specificaties in een digitale kwaliteitsmodule vorm te geven en te beheren. 

Toch liever aan de slag met een papieren versie van de specificaties of een ander digitaal systeem? Neem contact met ons op om uw opties te bespreken.

Meer weten?

Met Hazo24 continue verbeteren!

 

Volgens huisarts Eric Cremers van Huisartsenpraktijk Arcade in Tegelen helpt HaZo24 om continu processen te verbeteren, zowel in zijn praktijk, op de HAP als bij chronische zorg: ‘Dat is bijvoorbeeld mogelijk omdat je laagdrempelig kunt melden wat niet goed is verlopen. Ik heb het niet alleen over calamiteiten en meldingen incidenten patiëntenzorg, maar ook over relatief kleine zaken.’

 

 

 

Lees het artikel

Partners

Stichting HaZo24 richt zich op haar kerntaak: de ontwikkeling van de HaZo24-methode. Daarom zoeken wij voor de begeleiding, certificering en ICT ondersteuning samenwerking met partijen die voldoen aan de basiskwaliteitseisen die Stichting HaZo24 stelt.


Lees verderEquse