Partners

Samenwerking met Stichting HaZo24

Stichting HaZo24 richt zich op haar kerntaak: de ontwikkeling en borging van de HaZo24-methode en het delen van (praktijk)kennis. Daarom zoeken wij voor de begeleiding en ICT ondersteuning samenwerking met partijen die meerwaarde bieden aan implementatie en ontwikkeling van kwaliteit in de huisartsenpraktijk. Samen met deze partijen blijft Stichting HaZo24 aan het werk om de toegevoegde waarde en de implementatie in de praktijk verder te ontwikkelen en waar mogelijk te vereenvoudigen.

Digitale kwaliteitssystemen

eQuse

Natuurlijk zijn er vele aanbieders op de markt met digitale kwaliteitssystemen en keuzevrijheid staat voorop. Maar de volledigheid van kwaliteitsmanagementtools en de mogelijkheden die eQuse biedt om kwaliteitsmanagement vanuit een multisite-benadering voor een hele regio te organiseren en te onderhouden zijn voor Stichting HaZo24 de aanleiding geweest voor een intensieve samenwerking.

In de HaZo24 module in Equse zijn per kwaliteitsonderdeel specificaties beschreven. Per onderdeel wordt uitgelegd en aangegeven wat concreet op orde moet zijn voor de borging van 24 uur huisartsenzorg met de NEN 15224 als basis. U kunt per onderdeel aangeven hoever u met de implementatie bent. Tevens worden de risico's voor de pati├źnt benoemd bij het niet op orde zijn van het specifieke onderdeel, aangevuld met de geldende wet- en regelgeving.

Zelf aan de slag met eQuse? neem zelf een kijkje op hun webpagina of neem contact met ons op voor meer informatie


De regionale huisartsenorganisatie als begeleider

Implementatie van kwaliteitssystemen is geen dagelijks werk van de huisarts. Hoewel het ook op basis van alle specificatiebladen binnen HaZo24 mogelijk is zelfstandig aan de slag te gaan met implementatie, zelfs als individuele praktijk, adviseren wij u om begeleiding van de implementatie in samenwerking met de regionale  huisartsenorganisatie te organiseren. In een regionale samenwerking haalt u het maximale uit de mogelijkheden die HaZo24 biedt voor samenwerking en minimale belasting van de praktijk.

We sparren graag met u over de mogelijkheden om dat te organiseren.


Certificering

Certificering is een keuze, maar ook een bekroning van een succesvolle implementatie van HaZo24 in de huisartsenorganisatie. Certificering van het op HaZo24 geïmplementeerde kwaliteitssysteem kan op basis van de EN 15224, maar ook op basis van de ISO 9001. Deze twee certificeringen ondersteunen de integrale gedachte binnen HaZo24. In principe is elke certficeerder die een accreditatie heeft voor de EN 15224 en/of de ISO 9001:2015 in staat om een op de HaZo24 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem te certificeren.

Een overzicht van de beschikbare certificerende instellingen voor het certificeren op basis van de NEN-EN-15224 vindt u hier

Neem contact op met Stichting HaZo24 voor meer informatie en contactmogelijkheden met de certificeerders.