Licenties

Waarom een Licentie bij HAZO24?

  • Beschikking over actuele normen en specificaties
  • Adviesdocumenten en sjablonen
  • Best practices
  • Mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en vragen
Lees verder

Beschikking over actuele normen en specificaties

De HAZO24 is gebaseerd op de NEN 15224; Zorg en Welzijn. Dit is een internationale norm en deze wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. De Stichting HAZO24 zorgt ervoor dat de wijzigingen worden verwerkt en beschikbaar gemaakt in de specificaties van de HAZO24. Daarmee heeft u altijd een actuele versie, zodat u zich alleen maar over eventuele aanpassingen in de processen van uw eigen organisatie of praktijk hoeft te buigen als dat nodig is.

In de specificaties wordt per onderdeel de geldende wet- en regelgeving benoemd. In de uitwerking van wat op orde moet zijn, zijn de eventuele wijzigingen of aanpassingen verwerkt. Zo bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Adviesdocumenten en sjablonen

Naast toegang tot de HAZO24-specificaties, heeft u ook toegang tot een reeds in de praktijk of organisatie beproefde adviesdocumenten en sjablonen (Best Practices). Alle licentiegebruikers hebben toegang tot de kennisbank waarin deze documenten beschikbaar zijn. De kennisbank biedt naast de mogelijkheid voorbeelden te downloaden, óók de mogelijkheid eigen goede voorbeelden en uitwerking te uploaden en te delen met andere gebruikers van HAZO24.

Mogelijkheid tot uitwisseling ervaringen en vragen

Middels het Forum op de website van de HAZO24 kunt u vragen en ervaringen uitwisselen met andere gebruikers. Dit biedt de mogelijkheid om eventuele knelpunten en successen te delen. Samen werken aan kwaliteit op afstand maar wel met hetzelfde doel: (Nog) Betere afstemming van huisartsenzorg in uitvoering! 

Heeft u nog vragen of wilt u een licentie aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Vraag direct een licentie aan

Algemene Voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden behorende bij een licentieovereenkomst van Stichting HaZo24

Privacyverklaring Stichting HaZo24

Algemeen

In het kader van uw aankoop van de licentie van HaZo24 leggen wij uw contactgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verstrekken van de licentie met bijbehorende facturatie en administratie en de toegang tot het besloten deel van de website. Wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens gedurende de contractperiode. Drie maanden na het beëindigen van het contract  zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen alleen gegevens uit met andere aanbieders (preffered supliers) na schriftelijke (digitale) bevestiging van uw toestemming daartoe. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze website. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met ons . Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze producten