Ondersteuning kwaliteitssysteem

Ondersteuning

  • Digitale ondersteuning
  • eQuse
  • Multisite
Lees verder

Digitale ondersteuning

Voor het goed onderhouden van een integraal kwaliteitssysteem is het essentieel om te zorgen voor een goede digitale ondersteuningstool. Elke organisatie kan zelf bepalen welke tool zij kiest.
Let hierbij goed op de voorwaarden die u nodig hebt binnen het samenwerkingsverband dat u nu of in de toekomst beoogt. Om de drie pijlers van de HAZO24( (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken, Chronische zorgorganisatie en de Huisartsenpost) goed te borgen in een integraal systeem is het essentieel een inventarisatie van de wensen en voorwaarden te maken.  

eQuse

eQuse is een samenwerkingspartner die al een aantal jaren samen met de Stichting HAZO24 werkt aan een het optimaal kunnen inzetten van de digitale ondersteuning. In eQuse zijn de normen, specificaties en adviesdocumenten al volledig geïntegreerd. Het systeem biedt de klant de mogelijkheid om het volledige kwaliteitsmanagementsysteem te borgen.
eQuse legt zich als bedrijf volledig toe op productontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid van de tool eQuse Indicate. Het systeem kent meer dan 20 modules om de vertaling van certificeringseisen en klantbehoeften mogelijk te maken en wordt als zodanig door meer dan 2000 klanten gebruikt.

Voor meer informatie

Multisite

Multisite-toetsing is een manier om certificeren en het jaarlijks toetsen van gelijkwaardige organisaties eenvoudiger, goedkoper en effici├źnter te maken. Door middel van steekproeven onder deze gelijkwaardige organisaties (zoals (apotheekhoudende)huisartspraktijken) wordt middels een centraal managementsysteem geborgd dat alle normonderdelen in alle aangesloten organisaties op orde blijven.

eQuse is een bedrijf dat multisite-toetsing kan ondersteunen.

Multisite-toetsing is een keuze, het is geen must om met de HAZO24 te kunnen werken.

Onze producten